Hokutoryu Ju-Jutsu – yleistä lajista

Hokutoryun, ”Pohjoisen tähden” -tyylisuunnan on kehittänyt Soke Auvo Niiniketo, joka on merkittävä vaikuttaja Suomen turvallisuusalojen koulutuksissa ja kansainvälisesti arvostettu kamppailukouluttaja.

Tyylisuunnan japaninkielisellä nimellä halutaan osoittaa kunnioitusta ju-jutsun synnyinmaata Japania kohtaan. Hokutoryu ju-jutsu on hyväksytty kaikissa isoissa kansainvälisissä järjestöissä omaksi tyylisuunnakseen; tyylisuunnalla on oma vyöjärjestelmä, joka hyväksytään kaikkialla. Lisäksi lajin harrastajat kantavat oman tyylisuuntansa tunnusta, punaista kärjellään seisovaa kolmioita.

Helsingin Ju-Jutsuklubilla harjoitteleminen alkoi vuonna 1977, josta tuli Suomen ensimmäinen ju-jutsuseura. Suomessa harrastettavien kamppailutaitojen joukossa Hokutoryu ju-jutsu on vakiinnuttanut asemansa, ja kuuluu suosituimpien lajien joukkoon. Hokutoryu ju-jutsu onkin levinnyt voimakkaasti; Suomessa harrastetaan 46 seurassa sekä useissa suljetuissa varuskuntien ja poliisien klubeissa. Hokutoryu on levinnyt voimakkaasti myös mm. Venäjälle ja Baltian maihin sekä Iraniin ja Ecuadoriin.

Hokutoryu on kehitetty perinteisestä japanilaisesta ju-jutsusta länsimaiseen ajatteluun sopivaksi, kuitenkin säilyttäen ju-jutsun keskeiset periaatteet. Perustekniikoita ovat lyönnit ja potkut, heitot, lukot ja kuristukset sekä erilaiset vapautumis- ja kuljetustekniikat. Näiden lisäksi tärkeänä osana harjoitteluun kuuluvat ylemmissä vyöasteissa ottelut ja sovelletut kamppailuharjoitteet niin aseetonta kuin aseellista vastustajaa vastaan. Itsepuolustustaidon lisäksi Hokutoryu ju-jutsusta saa hyvän, monipuolisen ja haastavan kuntoiluharrastuksen. Itsepuolustus- ja kuntolajina Hokutoryu on kasvattanut suosiotaan naisten (40 % harrastajista) ja nuorten keskuudessa, ja heidän osuus harrastajista onkin nousussa.

Hokutoryu ju-jutsuun on kehitetty erilliset sotilas- ja poliisi ju-jutsujärjestelmänsä, joissa on huomioitu nykyaikaisten aseiden käyttö apuvälineenä. Sotilas- ja poliisi ju-jutsua opetetaan viranomaisille useissa maissa.

Voit tutustua Hokutoryu ju-jutsuun lisää lajiliiton sivuilta osoitteessa www.hokutoryu.com

Harjoittelu

Peruskurssi antaa tekniset ja fyysiset valmiudet lajin harrastamiseen. Harjoituksissa tehdään tekniikkaharjoitusten lisäksi lihaskunto-, koordinaatio- ja kehonhallintaharjoitteita. Harjoittelu tapahtuu pääasiallisesti pareittain.