Tällöin ei ole aikataulun mukaisia harjoituksia.

Jos lisäharjoituksia järjestetään, niistä ilmoitetaan erikseen.

t: ohjaajat