Valtioneuvoston, olympiakomitean ja eri kamppailulajiliittojen ohjeistusten mukaan katsomme, ettei Luolan avaaminen ole toistaiseksi mahdollista.

Voimassa on mm. seuraavia ohjeistuksia ja rajoitteita, jotka estävät lähikontaktilajien harjoittelun:

  • Pyritään pitämään vähintään kahden metrin välimatka harjoittelijoiden välillä tai noin kymmenen neliömetrin tila per harrastaja sekä ulko- että sisäharjoittelussa.
  • Mahdollisuuksien mukaan suositaan sellaisia harjoitteita, joissa ei tarvita lähikontaktia
  • Sisätilojen turvallisuus varmistetaan turvaetäisyyksillä

Seuraamme mainittujen tahojen ohjeistuksia ja teemme tarvittaessa uusia päätöksiä salin avaamisen suhteen.

Kushin-Kan ry, johtokunta

Lisätietoja Harri Heikkari, pj. P: 040 540 1916, info@kushin-kan.fi